Tecnificacions i Seleccions

Estem en la millora de la tècnica individual, continua amb tasques analítiques individuals que exigeixin al jugador analitzar i decidir davant situacions canviants, per a avançar cap a tasques sintètiques que, a més de la presa de decisions exigeixen als jugadors una interacció amb companys i/o rivals en situacions reduïdes de joc, amb l'objectiu d'augmentar el rendiment individual del jugador i preparar-li per a les tasques globals que es duen a terme en els diferents equips dels quals procedeixen els nostres jugadors, determinades pels seus propis objectius tàctics específics.

Tecnifiquem persones

El nostre model de treball consisteix en una del model d'aprenentatge i control motor amb les seves fases de percepció, decisió i execució. Partim d'una millora dels mecanismes d'execució (tècnica), per a crear els automatismes o esquemes generals motors de les diferents accions tècniques que permetin alliberar l'atenció del jugador i que aquesta pugui ser emprada per a situacions que requereixen analitzar i decidir en funció d'elements canviants de l'entorn.

Seleccionem persones

Seleccionem, entrenem i formem jugadors de diferents clubs per a participar en tornejos nacionals i internacionals.

Oferim el servei a les famílies de les diferents opcions que puguin necessitar allotjaments i/o desplaçaments, per a l'assistència als diferents tornejos.