¿Quina és la nostre missió, visió y valors?

Missió: 

Ser una associació innovadora i integradora, reconeguda com a referència local, amb un equip de professionals altament motivats, que presten un servei orientat a les necessitats i expectatives de les persones, en sinergia amb les administracions locals, que contribueixen al desenvolupament d'hàbits esportius saludables.

Visió: 

Ser una associació promotora de serveis, defensora de Drets, amb Valors i Ètica, dinàmica, en constant renovació, innovadora, amb presència social, connectada i vertebrada amb l'entorn esportiu, vinculada a l'entorn del municipi, cohesionada i eficient.

Valors: 

Fomentar l'esperit esportiu, el valor i la satisfacció d'enfrontar reptes físics i psicològics, així com l'exigència i perseverança en la pràctica esportiva.

Treball en equip per a satisfer les necessitats dels nostres jugadors i jugadores, entrenadors i clubs.

Fer èmfasi a inculcar a tots els membres de la comunitat esportiva virtuts educatives, com són: el control d'un mateix i dels altres, el joc net i el respecte de les regles establertes.

Compromís amb la qualitat i excel·lència esportiva, implantant i desenvolupant models de gestió dirigits a la millora contínua.