Metodologia

Com ja s'ha comprovat, el Neuro-entrenament produeix beneficis en la salut i en l'activitat física, fonamentalment en els esports d'equip, on es produeixen interaccions entre els participants i és determinant la correcta presa de decisió en cada instant del joc per a obtenir el millor resultat.

Els esportistes que duen a terme aquest sistema d'entrenament amb una metodologia ben organitzada, aconsegueixen un increment en el desenvolupament de les capacitats tant coordinatives (reacció, orientació, anticipació, ritme, equilibri…) com a condicionals (força, velocitat, resistència…) mitjançant la utilització d'accions complexes similars o de major dificulta a les que es produeixen en l'esport.

NEURO ENTRENAMIENTS

Què és Neuro-entrenament?

El Neuro-entrenament es pot definir de manera precisa com un sistema d'entrenament que busca millorar les funcions corticals superiors i altres del Sistema nerviós, tant central com perifèric, implicades en la motricitat humana, amb exercicis i pràctiques dissenyades específicament per a tal propòsit.

En l'àrea de la salut, analitzant a la població adulta sedentària, veiem que disminueixen les seves capacitats motrius per la falta d'activitat física, en aquest cas el *neuro-entrenament és una de les eines més eficaces per a la millora de coordinació, percepció, equilibri, així com també totes les funcions cognitives (atenció, memòria, raonament, concentració…).

Així mateix, en el cas de la població infantil, pot complementar el seu aprenentatge i desenvolupament general, millorant les funcions preceptives, el processament d'informació i l'habilitat de realitzar moviments eficients.